Ammend.

And those who believe and do righteous deeds and believe in what has been sent down upon Muhammad - and it is the truth from their Lord - He will remove from them their misdeeds and amend their condition.

Wednesday, October 31, 2012

Haa Miim.


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani
Haa, Miim. (1) Turunnya Al-Quran ini dari Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui; (2) Yang Mengampunkan dosa dan Yang Menerima taubat; Yang Berat azabNya; Yang Melimpah-limpah kurniaNya; tiada Tuhan melainkan Dia; kepadaNyalah tempat kembali. (3) Tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Oleh itu janganlah engkau (wahai Muhammad) diperdayakan oleh kebebasan mereka bergerak dengan berulang-alik dari sebuah bandar ke bandar yang lain. (4) Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh dan puak-puak yang bergabung sesudah kaum Nabi Nuh itu telah mendustakan (Rasul-rasulnya) dan tiap-tiap umat di antaranya telah merancangkan rancangan jahat terhadap Rasul mereka untuk menawannya (dan membinasakannya) dan mereka pula telah membantah dengan perkara yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan perkara yang salah itu; sebab itu Aku binasakan mereka. Maka (lihatlah) bagaimana kesan azabKu! (5) Dan demikianlah juga tetapnya hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang kafir, kerana sesungguhnya mereka ialah ahli Neraka (6). 

Surat Ghafir - The Noble Qur'an - القرآن الكريم

Surat Ghafir - The Noble Qur'an - القرآن الكريم

QuranFlash :: The Holy Quran

QuranFlash :: The Holy Quran

Quran Explorer

Quran Explorer

SuFi Haraki

SuFi Haraki

Salam

Selamat datang.

Follow by Email